POMOC UBOGIM Pewnego razu X Piotr przedstawił nam swój pomysł. W sąsiedztwie Kościoła na Misjonarskiej 37, prowadzi działalność Dom Seniora (D.S), w którym każdego dnia zbiera się grupa starszych kobiet (zwanych dalej Babciami). Placówka jest pod opieką Sióstr Zakonnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że osoby starsze to ubodzy naszych czasów – ludzie samotni, chorzy, często opuszczeni przez rodziny - pozostawieni na pastwę losu. To właśnie tam chcemy spróbować naszych sił. Planujemy zebrać grupę młodzieży, która następnie zostałaby podzielona na mniejsze sekcje, odpowiedzialne za dane dni w D.S. W zakres obowiązków członków takiej sekcji wchodziłaby oranizacja i przeprowadzenie popołudniowych aktywności dla Babć, np. wieczorów literackich, tanecznych, festiwali seniora, warsztatów komputerowych itp. Byłby to pierwszy etap naszego przygotowania - celem na przyszłość jest poznanie indywidualnych historii i potrzeb Babć i Dziadków z okolic Misjonarskiej 37.
 POMOC UBOGIM Pewnego razu X Piotr przedstawił nam swój pomysł. W sąsiedztwie Kościoła na Misjonarskiej 37, prowadzi działalność Dom Seniora (D.S), w którym każdego dnia zbiera się grupa starszych kobiet (zwanych dalej Babciami). Placówka jest pod opieką Sióstr Zakonnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że osoby starsze to ubodzy naszych czasów – ludzie samotni, chorzy, często opuszczeni przez rodziny - pozostawieni na pastwę losu. To właśnie tam chcemy spróbować naszych sił. Planujemy zebrać grupę młodzieży, która następnie zostałaby podzielona na mniejsze sekcje, odpowiedzialne za dane dni w D.S. W zakres obowiązków członków takiej sekcji wchodziłaby oranizacja i przeprowadzenie popołudniowych aktywności dla Babć, np. wieczorów literackich, tanecznych, festiwali seniora, warsztatów komputerowych itp. Byłby to pierwszy etap naszego przygotowania - celem na przyszłość jest poznanie indywidualnych historii i potrzeb Babć i Dziadków z okolic Misjonarskiej 37.
 POMOC UBOGIM Pewnego razu X Piotr przedstawił nam swój pomysł. W sąsiedztwie Kościoła na Misjonarskiej 37, prowadzi działalność Dom Seniora (D.S), w którym każdego dnia zbiera się grupa starszych kobiet (zwanych dalej Babciami). Placówka jest pod opieką Sióstr Zakonnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że osoby starsze to ubodzy naszych czasów – ludzie samotni, chorzy, często opuszczeni przez rodziny - pozostawieni na pastwę losu. To właśnie tam chcemy spróbować naszych sił. Planujemy zebrać grupę młodzieży, która następnie zostałaby podzielona na mniejsze sekcje, odpowiedzialne za dane dni w D.S. W zakres obowiązków członków takiej sekcji wchodziłaby oranizacja i przeprowadzenie popołudniowych aktywności dla Babć, np. wieczorów literackich, tanecznych, festiwali seniora, warsztatów komputerowych itp. Byłby to pierwszy etap naszego przygotowania - celem na przyszłość jest poznanie indywidualnych historii i potrzeb Babć i Dziadków z okolic Misjonarskiej 37.
 POMOC UBOGIM Pewnego razu X Piotr przedstawił nam swój pomysł. W sąsiedztwie Kościoła na Misjonarskiej 37, prowadzi działalność Dom Seniora (D.S), w którym każdego dnia zbiera się grupa starszych kobiet (zwanych dalej Babciami). Placówka jest pod opieką Sióstr Zakonnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że osoby starsze to ubodzy naszych czasów – ludzie samotni, chorzy, często opuszczeni przez rodziny - pozostawieni na pastwę losu. To właśnie tam chcemy spróbować naszych sił. Planujemy zebrać grupę młodzieży, która następnie zostałaby podzielona na mniejsze sekcje, odpowiedzialne za dane dni w D.S. W zakres obowiązków członków takiej sekcji wchodziłaby oranizacja i przeprowadzenie popołudniowych aktywności dla Babć, np. wieczorów literackich, tanecznych, festiwali seniora, warsztatów komputerowych itp. Byłby to pierwszy etap naszego przygotowania - celem na przyszłość jest poznanie indywidualnych historii i potrzeb Babć i Dziadków z okolic Misjonarskiej 37.
POMOC UBOGIM Pewnego razu X Piotr przedstawił nam swój pomysł. W sąsiedztwie Kościoła na Misjonarskiej 37, prowadzi działalność Dom Seniora (D.S), w którym każdego dnia zbiera się grupa starszych kobiet (zwanych dalej Babciami). Placówka jest pod opieką Sióstr Zakonnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że osoby starsze to ubodzy naszych czasów – ludzie samotni, chorzy, często opuszczeni przez rodziny - pozostawieni na pastwę losu. To właśnie tam chcemy spróbować naszych sił. Planujemy zebrać grupę młodzieży, która następnie zostałaby podzielona na mniejsze sekcje, odpowiedzialne za dane dni w D.S. W zakres obowiązków członków takiej sekcji wchodziłaby oranizacja i przeprowadzenie popołudniowych aktywności dla Babć, np. wieczorów literackich, tanecznych, festiwali seniora, warsztatów komputerowych itp. Byłby to pierwszy etap naszego przygotowania - celem na przyszłość jest poznanie indywidualnych historii i potrzeb Babć i Dziadków z okolic Misjonarskiej 37.