“Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 
a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyći 
może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem" - Dz 5, 38-39 -
“Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 
a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyći 
może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem" - Dz 5, 38-39 -
“Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 
a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyći 
może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem" - Dz 5, 38-39 -